Advokatfirma Elna Barsøe tilbyder kompetent juridisk rådgivning omkring alle livets store økonomiske beslutninger, fra køb af bolig eller fritidshus - over oprettelse af testamente, særejeægtepagt - til bistand i forbindelse med et privat dødsboskifte.

Kontakt os og fortæl om din situation. Så kan du få løsningsforslag og en fast pris på, hvad det koster.
Du kan altid få et GRATIS og uforpligtende formøde enten personligt – eller telefonisk.
Medlem af Danske BOLIGadvokater & Arveretsadvokater.

Advokat Elna Barsøe er certificeret dansk BOLIGadvokat, hvilket betyder medlemskab af brancheforeningen Danske BOLIGadvokater og én af landets ca. 140 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning, og som har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokat.VI TILBYDER PROFESSIONEL OG UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING 
OG ASSISTANCE OMKRING KØB OG SALG AF:

- Enfamilieshus, tofamilieshus, rækkehus, sommerhus, byggegrund
- Ejerlejlighed
- Andelsbolig
- Ideel anpart
- Forældrekøb
- Projektkøb
- Familiehandel og generationsskifte
- Selvsalg (bolighandel uden ejendomsmægler)

Boligkøb er en af de store investeringer i livet, og der vil altid være en række spørgsmål. Vi tilbyder at hjælpe dig med alt omkring bolighandlen, herunder evt. pris- og vilkårsforhandling, finansiering og skødeskrivning, digital tinglysning m.v. Hvis du kun har brug for hjælp i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales.

Vi anbefaler, at du kontakter advokat Elna Barsøe for at få et GRATIS og UFORPLIGTENDE første møde enten telefonisk eller personligt, når du overvejer en handel med fast ejendom og ønsker en advokat, der kun har fokus på at varetage dine interesser i forbindelse med ejendomshandlen i alle led.

KLAR BESKED OM BOLIGRÅDGIVNINGENS INDHOLD OG PRIS

Vi indgår en skriftlig aftale om hvilken rådgivning, du ønsker og også størrelsen af vort honorar lægges fast i aftalen.

Honoraret udgør en meget lille del af de omkostninger, som er forbundet med en bolighandel. Til gengæld kan advokatens bistand ofte spare dig for langt større beløb og/eller ærgrelser og bekymringer, når du foretager dit livs største investering. Vor rådgivning er naturligvis ansvarsforsikret.

DANSKE BOLIGADVOKATER ER FULDSTÆNDIG UAFHÆNGIGE

Det betyder, at når vi rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, har vi ikke hverken direkte eller indirekte en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

Vi kan naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt altid har forskellige interesser. Er parterne imidlertid enige om det fx i skilsmissesager, kan jeg naturligvis godt tinglyse skilsmisseskødet.

ELEMENTER I DANSKE BOLIGADVOKATERS RÅDGIVNINGSKONCEPT

Som medlem af Danske BOLIGadvokater ydes rådgivning efter et koncept, som kan omfatte følgende punkter:
- Fortrydelsesret og advokatforbehold
- Din privatøkonomi
- Købsaftalens indgåelse og godkendelse af handlen
- Tingbogsattest, servitutter, miljø- og forureningsforhold
- Vurdering af boligens pris og anvendelighed
- Finansiering og skat
- Tilstandsrapporten, elinstallationsrapport, energiforhold
- Forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikringstilbud
- Skøde og digital tinglysning
- Udarbejdelse af refusionsopgørelsen
- Anden rådgivning.
En undersøgelse fra Danske BOLIGadvokater viser, at 40% af boligkøbere i aldersgruppen 18-34 år tror, at ejendomsmægler er deres rådgiver, når de skal købe bolig. Cirka hver femte tror, at købsaftalen er et standarddokument, som man trygt kan underskrive uden at læse ’det med småt’. En tendens, der gør især førstegangskøbere dårligt stillede.

Over de seneste måneder har mere end 4000 unge danskere deltaget i en online undersøgelse fra Danske BOLIGadvokater. Deltagerne har vurderet en række udsagn om boligkøb og dets faldgruber som værende enten rigtige eller forkerte.
Blandt andet tror mange, at ejendomsmægleren også er købers mand. Men virkeligheden er, at sælger betaler ejendomsmægleren for, at sikre sælger den bedste pris og de bedste handelsvilkår. Det er dermed en antagelse som spænder ben for, at købere kan forhandle sig til bedre købsvilkår eller en lavere købspris.

Undersøgelsen afslører et stort hul i boligkøbernes tryghed mener Jan-Schøtt Petersen, formand for Danske BOLIGadvokater. ’’Størstedelen af unge boligkøbere har ingen eller kun meget lidt erfaring med boligmarkedet. Spørger man de forkerte til råds, risikerer man at købe katten i sækken. Det er utrolig vigtigt, at forstå, at ejendomsmægler er sælgers mand og at det derfor er ens eget ansvar at rådføre sig hos en uafhængig rådgiver’’.

Hver femte unge boligkøber læser ikke ’det med småt’
Undersøgelsen viser også, at hver femte unge boligkøber tror, at købsaftalen er et standarddokument, som man trygt kan skrive under på. Købsprisen er i fokus, mens de øvrige vilkår og betingelser i købsaftalen nedprioriteres. ’’Når man står med det ene ben indenfor i drømmeboligen og antager, at der er tale om en ganske almindelig handel med en række standarddokumenter, kan det være svært ikke at give efter for presset og underskrive købsaftalen’’.

For boligkøbere er det vigtigt at vide, at ”standardaftalen” tager udgangspunkt i sælgers forhold, og at ejendomsmægleren herudover kan tilføje nye vilkår og betingelser til købsaftalen, som er i sælgers interesse, men som stiller køberen dårligt. Der kan eksempelvis stå, at der er forhold i købsaftalen som ikke kan forhandles eller at købesummen deponeres i et såkaldt ”finanscenter” fremfor et officielt pengeinstitut, hvilket stiller køberen uden nogen form for sikkerhed, hvis finanscenteret skulle gå konkurs. ’’Vilkår og betingelser i en købsaftale er som udgangspunkt altid til forhandling, så det er vigtigt at læse den grundigt igennem og gennemskue hvad det er, man skriver under på’’.

Brug advokatforbeholdet
Er købsaftalen først skrevet under, hænger køber på den. Ønsker man at fortryde handlen helt, skal det ske inden 6 hverdage og det koster 1 pct. af købesummen. Danske BOLIGadvokater anbefaler derfor altid, at boligkøbere får tilføjet et advokatforbehold i købsaftalen. Med et advokatforbehold får man tid til at rådføre sig med en BOLIGadvokat, inden købet gøres gældende og man får mulighed for at komme ud af bolighandlen gratis. ’’Advokatforbeholdet er ikke automatisk med i købsaftalen, så husk selv at sørge for, at det bliver tilføjet i købsaftalen, før du skriver under’’.

Faktaboks
 • Sælgers ejendomsmægler er sælgers mand og må jf. loven ikke rådgive køber, da køber og sælger har modsatrettede interesser
 • Købsaftalen er et dokument udarbejdet med udgangspunkt i sælgers forhold og indeholder såvel ”standardbestemmelser” som individuelle vilkår.
 • Alt er i princippet til forhandling
 • Advokatforbeholdet kan downloades gratis på www.danskeboligadvokater.dk 
 • Kontakt advokat Elna Barsøe og få et gratis og uforpligtende formøde, allerede inden drømmeboligen er fundet.
De unge førstegangskøbere image
Gifte & samlevende image
Advokat Elna Barsøe yder kompetent juridisk rådgivning til private personer omkring livets store beslutninger, herunder de juridiske og økonomiske forhold for ægtefæller, ugifte samlevende og singler:

- Samejeoverenskomst om en fast ejendom eller andelsbolig
- Rentefri familielån
- Gældsbreve
- Særejeægtepagt
- Gaver
- Bodelingsaftaler, herunder indbo og hus
- Skilsmisseskøde.

Vi bistår med at give klarhed, skabe overblik og forebygge problemer, inden de opstår. Fx hvordan ugifte samlevende kan sikre hinanden. Hvad skal der ske ved ægteskab eller etablering af et samliv og, hvad der sker, den dag det ophører - enten fordi I vælger at gå fra hinanden, eller fordi den ene af jer går bort.

Vi gennemgår jeres nuværende dispositioner og rådgiver jer, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / fraflytning / skilsmisse / arv m.m.

Med en skilsmisseprocent over 40% er mange familier i dag sammensatte af dine, mine og vores børn, hvor arveforholdene bliver mere komplicerede ved dødsfald i familien. Og et ægtepar kan have mange grunde til at oprette et særeje i en ægtepagt, hvor de kan opnå den ønskede deling af formuen ved separation eller dødsfald.

Arveforhold imageArveforhold image
Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater, der er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer.

Ved dødsfald kan du med et testamente sikre dig, at arven tilfalder dem du ønsker. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader.

Faktisk kan din ægtefælle eller samlever risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne. Med et testamente sikrer du, at din ægtefælle kan blive boende i huset - selvom børnene arver halvdelen ifølge arveloven. Hvis du ikke har oprettet et testamente, gælder arveloven, og så er det ikke dig selv, men derimod arveloven der fastlægger, hvordan arven skal fordeles. Med et testamente råder du selv over fordelingen af din arv med forbehold for tvangsarv til børn og ægtefælle.

Med en skilsmisseprocent over 40% er mange familier i dag sammensatte af dine, mine og vores børn, hvor arveforholdene bliver mere komplicerede ved dødsfald i familien.

Du kan altid rette henvendelse til os og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for, samt et overslag over, hvad det koster. Gennem efteruddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter og som ekspert i arv og dødsbobehandling har vi solid viden om, hvordan et dødsbo behandles bedst muligt.
Testamente image
Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater, der er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer.

Med et testamente kan du sikre dig, at arven tilfalder dem du ønsker. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader.

En stor del af befolkningen har brug for at oprette testamente. Det gælder især ugifte og barnløse personer. Hvis de ikke opretter testamente, er det arveloven, der fastlægger, hvordan arven skal fordeles, og så arver forældre eller søskende eller Staten, mens en eventuel samlever ikke arver. Faktisk kan din ægtefælle eller samlever risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne.

Med en skilsmisseprocent over 40% er mange familier i dag sammensatte af dine, mine og vores børn, hvor arveforholdene bliver mere komplicerede ved dødsfald i familien.

I et testamente kan du sikre dig, at arven efter dig tilfalder dem, du ønsker, dog med forbehold for tvangsarv til børn og ægtefælle. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader.

SÆREJEÆGTEPAGT

Særejeægtepagt kan man oprette, hvis man har en virksomhed og gerne vil beholde den ved skilsmisse. Hvis den ene ægtefælle har en stor gæld eller venter en stor arv.

Når ægtefæller aftaler, at man vil have særeje i sit ægteskab, indgår man en aftale om, hvad der ikke skal deles, såfremt man en dag måtte blive separeret eller skilt, og hvad der sker med særejet ved død.

Særeje forudsætter, at begge ægtefæller er enige om det og indgår en aftale i form af en ægtepagt. Den nedskrevne aftale skal underskrives personligt af begge ægtefæller og derefter tinglyses i Personbogen for at være gyldig. Ved at indgå en aftale om særeje, kan man opnå lige nøjagtig den deling, man finder retfærdig i tilfælde af, at man en dag måtte blive separeret eller skilt.

Du kan altid rette henvendelse til os og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for, samt et overslag over, hvad det koster.

Gennem efteruddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter.Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater, der er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer.
Dødsbobehandling image
Vi tilbyder kompetent bistand i forbindelse med behandling af dødsboer, herunder bistand til privatskiftende arvinger. 

Ved privat skiftes forstås, at dødsboet behandles af boets arvinger. Arvingerne skal herefter selv gøre boet op og fordele arven imellem sig. Ofte vælger arvingerne, at behandling af boet sker med bistand fra en advokat. 

Et bo kan kun behandles som privat skifte, hvis arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat. Privat skifte er derfor ikke mulig, hvis blot én enkelt arving modsætter kan se dette og i stedet ønsker boet behandlet af en bobestyrer. 

Et privat skifte er dog typisk billigere end et bobestyrerbo. Det forhold, at en af boets arvinger er umyndig, er ikke til hinder for privat skifte, da der i så fald vil blive beskikket en skifteværge for den umyndige. 

Advokat Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater. Det er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer. Jeg er også med i ordningen Trygt Boskifte, udviklet af Danske Arveretsadvokater og Danske Advokater, der skal medvirke til at sikre arvinger en tryg og god oplevelse i forbindelse med et boskifte. Du kan altid henvende dig til advokat Elna Barsøe og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er nødvendig samt et overslag over, hvad det er det koster. Gennem uddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter og som ekspert i arv og dødsbobehandling har vi solid viden om,  hvordan et dødsbo behandles bedst muligt.  I forbindelse med, at vi skulle købe fritidsbolig, har vi haft Elna som vores rådgiver. Vi har været yderst tilfredse med Elnas rådgivning og indsats. Specielt set i lyset af, at vores sag desværre ikke gik uden komplikationer i forhold til sælgers mægler. Vi har haft en rigtig god balance gang med Elna mellem rådgivning, vores ønsker, hendes kommunikation med mægler og at vi på et tidspunkt selv blev nødt til at kontakte sælger. Det har ikke været nemt, men Elna har håndteret det dygtigt og kompetent og handlen endte godt trods alle komplikationerne. 

Chris og Helena Rasmussen, 3520 Farum / 8654 Bryrup

 Vi har været fuldt tilfredse - og mere til - med vores samarbejde. Vi har sat pris på, at du har været præcis, skarp og fået tingene til at rulle i det rigtige tempo. På intet tidspunkt har vi følt os utrygge, men derimod været glade for, at du stillede spørgsmål ved ændringerne i købsaftalen. Vi har været sikre på at tidsfristerne blev overholdt, og vi har i høj grad været sikre på at du var der for os. Så herfra tusinde tak for god, ordentlig og professionel bistand (og som en sidebemærkning følte vi også rigtig godt tilpas til mødet på dit kontor). Vi vil naturligvis kontakte dig næste gang vi får brug for det. 

Ole og Inge-Lise, Skipperstræde, 2791 Dragør

 Vi har nu for anden gang brugt Elna Barsøe som boligadvokat. Denne gang var opgaven både større og væsentlig mere kompliceret. Der var adskillige bump på vejen og rigtig mange bolde i luften. Mange af problemerne anede vi bare ikke, hvad vi skulle gøre ved. Men straks kom der en mail fra Elna, der forklarede hvordan vi løste det og så var vi helt rolige igen. Elna Barsøe er altid på forkant med det hele. Hun sætter sig grundigt ind i forhistorien, hun læser alle de gamle referater, finder servitutterne og tager alle de rigtige forbehold. Hun er i særklasse kompetent, og vi vil anbefale hende til alle vi møder, som mangler en boligadvokat. 

Troels og Eva, 2720 Vanløse / 4500 Nykøbing Sj

 Vi har kun godt at sige om vores forløb og takker mange gange for dygtig og kyndig vejledning og støtte. 

Michelle Altmann og Martin Peter Høj, 2300 København S

 Tusind tak for godt samarbejde. Jeg har været yderst tilfreds, og i særdeleshed med følgende: - klar og tydelig kommunikation om den service og de ydelser, jeg kunne forvente fra dig, - hurtig responstid på forespørgsler, - gode anbefalinger omkring handlen. Jeg vil helt sikkert vende tilbage en anden gang. 

Jesper Madsen, 2300 København S / 3300 Frederiksværk

 For en førstegangskøber kan det synes overvældende at skulle navigere på boligmarkedet, men allerede efter vores første samtale var jeg meget roligere. Det har betydet enormt meget for mig at kunne ringe og spørge dig til råds, og jeg kan ikke takke dig nok for dit grundige arbejde med alle sagens akter og for at blotlægge alle potentielle faldgruber for mig. Tak for hjælpen, jeg vil med glæde vende tilbage, når jeg igen får brug for bistand. 

Philip v P, Amsterdamvej, 2300 København S

 Elna er helt igennem professionel og en fornøjelse at bruge som rådgiver. Alt sker efter bogen, der bliver fulgt op, og der bliver lagt pres på modparten, hvor det er rimeligt og nødvendigt. Jeg anbefaler Elna til familie og venner, hver gang lejligheden byder sig! Vi har kun godt at sige om vores forløb og takker mange gange for dygtig og kyndig vejledning og støtte 

Nikolaj Opstrup, 2930 Klampenborg

 Vi har benyttet Elna flere gange i forbindelse med køb af boliger. Elna er altid grundig med detaljerne i forbindelse med køb og venlig i omgangen med os som kunder. En tillidsfuld oplevelse. 

Tinna og Jesper Madsen, Kalvebodvej 96A, 2791 Dragør

 Du har været fantastisk til at svare indefor kort tid. Det var en fornøjelse at møde dig, og de råd vi fik til mødet var brugbare og hjælpsomme for os, som er nye på boligmarkedet. Desuden følte vi os trygge igennem hele forløbet, og jeg kunne sende alt til dig, inden jeg skrev under, så det var super fedt. Vi vil helt sikkert anbefale dig på de sociale medier, samt til familie, venner og bekendte. Og ellers vælge dig igen, en gang i fremtiden :-) 

Asmat Ilyas, 2630 Taastrup

 Tusind tak til advokat Elna Barsøe for top-professionel bistand i forbindelse med boligkøb, som viste sig af være en kompliceret affære. Vi følte os helt trygge pga. Elna Barsøes dygtige og samvittighedsfulde håndtering af sagen. Elna Barsøe er nem at få kontakt med og formidler juridisk sprog, så man kan forstå det. Vi vil gerne give Elna Barsøe vores varmeste anbefaling (og valgte hende pga. personlig anbefaling). 

Susanne og Peter, 1561 København V

 Det har været en fornøjelse. Assistance til familiehandel leveret 100% som forventet, og helt "elektronisk", dvs. alt klaret via e-mail, e-boks og netbank. Jeg kunne godt ønske mig at mit bil-værksted havde samme niveau af service :-) Elna Barsøe er klart en boligadvokat vi kan anbefale. 

Frederik B, 2830 Virum

 Vi takker for en fantastisk god proces, vi har følt os i meget trygge hænder. Vi fik jo også klart set, hvilken forskel der er på discountadvokater og så dem - som dig - der tager jobbet alvorligt. Vi er meget tilfredse og vil ikke tøve med at anbefale dig til andre. 

Simon og Mette, 3050 Humlebæk

 Jeg har været utrolig glad for din meget profesionelle håndtering af min sag. Du har undervejs i processen hele tiden haft hands on, svaret hurtigt på alle henvendelser i forbindelse med sagen og givet god og detaljeret rådgivning. Jeg har været meget tilfreds med din assistance. Jeg takker også for et rigtig godt samarbejde! 

Maria W, 2200 København N

 Jeg kan kun sige, at jeg har været ovenud tilfreds med både din bistand og forløbet. Derfor vil vi da heller ikke være sene til at anbefale dig til andre, der måtte have brug for en advokat. Vi er desuden rigtig glade for huset og er endnu ikke løbet ind i ubehagelige overraskelser af nogen art. Naboerne er rigtig flinke og der er masser af børn på vejen at lege med for vores 5-årige datter. 

Thomas A, 2880 Bagsværd

 Tak for fin håndtering af vores køb af Jan Timanns plads 5. Vi har været yderst tilfredse - både med gennemgangen på dit kontor, din opfølgning i forhold til kommunen samt råd omkring den "manglende" vandledning. Tak for hjælpen. Vi vender tilbage hvis vi får brug for advokat bistand i anden sammenhæng. 

Jacob og Hanne, 2791 Dragør

 Vi vil gerne sige dig tusind tak for et godt samarbejde omkring vores bolighandel. Som førstegangskøbere har vi sat utrolig stor pris på din omfattende vejledning, samt hvordan du igennem hele forløbet har været til rådighed for alle vores spørgsmål, overvejelser og usikkerheder. Det gjorde at vi følte os i meget trygge hænder, og har været med til at få vores boligdrømme til at blive realiseret. Vi vil helt sikkert vende tilbage hvis vi får brug for advokatbistand i fremtiden, og vil kun give dig de bedste anbefalinger videre til andre. 

Liane og Anders, Åboulevard 12, 5. tv, 2200 København N

 We would like to thank you for your collaboration and your great job. We are very satisfied with the work done during the whole process of the purchase. We trusted your job especially going through all the documentation and also the arrangement of respective payments, communication with lokalbolig and the seller. It was really clarified to us how the process of buying an apartment is set in Denmark and the specific rules and requirements. It has been a pleasure. 

Athanasia and Ian, 2100 København Ø

 1000 tak for din store hjælp og bistand hele vejen i processen - ikke mindst var din bistand over telefon i forbindelse med vores salg og evt. mælger-skift utroligt vigtig for os. Naturligvis ikke mindst i købsprocessen har vi kunnet føle os 110% trygge, og der er jo nok at tænke på i forbindelse med flytningen i øvrigt. Det, at vi ikke har skullet bruge energi eller have blik på alt formalia, du har klaret, har givet os den nødvendige ro til at klare alt det andet. 

Kasper og Anja, 2500 Valby.

 Moderne tilgang og fedt at alting foregik via mail og pdf-filer. Meget nem at kontakte, god opfølgning, meget personlig kontakt. Vil anbefale til flere. Har allerede anbefalet til en ven. 

Kamran, 4100 Ringsted

 Tusind tak for en meget professionel støtte. Det har været en lang process, hvor det var dejligt, at vi altid kunne regne med, at vores advokat var oppe på dubberne. Arkitektgruppen nævnte også, at de synes du var dygtig 

Jens og Mariena, 2300 København S

 Vi har været særdeles tilfredse med din service. Det betyder meget i en travl hverdag, at der er mulighed for at mødes udenfor arbejdstid samt at det meste korrespondence kan foregå digitalt. Vi vender tilbage næste gang, vi får brug for assistance. 

Jens Christian og Pia, 2770 Kastrup

 Jeg har været meget tilfreds med din rådgivning under hele forløbet af mit boligkøb. Det var en meget grundig gennemgang af købsaftalen på et letforståeligt sprog. Der har været en meget fin information hele forløbet igennem. Alt i alt har jeg følt, at jeg har været i gode hænder, og at du udelukkende har arbejdet i min interesse. Tak for et godt samarbejde, jeg vil bestemt kontakte dig, hvis jeg får brug for en advokat igen. Mange tak for din professionelle og omhyggelige håndtering af handlen. 

Maibrit, 2300 København S

 Vi takker dig for kompetent rådgivning og godt samarbejde. Og har ikke andet for denne gang, andet end skulle du komme forbi Køge, er du velkommen til en kop kaffe. 

Farah og Jakob Bo Urhammer, 4600 Køge

 Vi har været 100% trygge og tilfredse med din håndtering af forløbet! Du har været rigtig fin at søge rådgivning hos ved de forskellige bump på vejen i et huskøb, når man ikke altid forstod, hvad det hele betød. Yderligere føler vi, at du har været 100% i forhold til alt det, der er foregået mellem sælger, køber, bank, mægler og advokat. Tak for et rigtig godt forløb! Vi vil klart anbefale dig til vore venner og bekendte, som står i fremtiden og skal købe bolig! 

Rune, 2700 Brønshøj

 Tak for hjælpen, det var også denne gang en fornøjelse at have dig som rådgiver og garant for et godt forløb. Vi siger tak for denne gang og vender tilbage. 

Peter og Anne Marie, EU Luxembourg

 Vi vil gerne takke dig mange gange for din indsats omkring vort sommerhuskøb. Vi har ikke oplevet problemer af nogen art, du gav en fortrinlig rådgivning, og det er gået hurtigt. Stor anerkendelse af din professionalisme. 

Hanne og Ole, 2900 Hellerup

 Vi føler, at vi har fået en meget professionel rådgivning under hele forløbet. Vi kan trygt anbefale advokatfirmaet og vil ikke tøve med at kontakte Elna Barsøe hvis vi skulle få brug for advokatbistand i fremtiden. Mange tak for hjælpen. 

Erling, 9990 Skagen

 Vores samarbejde med Elna Barsøe startede før boligsalget - faktisk var det med inspiration i vores samtaler med hende, at vi valgte at købe nyt. Vi vil klart anse Elna for vores faste advokat til andre fremtidige transaktioner. 

Helle og Leon, 2605 Brøndby

 Tusind tak for al din hjælp og rådgivning. Du gjorde en svær situation meget lettere. Din hjælp var meget værdsat. 

Sameena, 2610 Rødovre

 Mange tak for indsatsen - det var super som sædvanlig! :-) 

Rasmus, 2900 Hellerup

 Kort sagt har din service været professionel og rettidig. Tak for det! 

Rune, 2300 København S

 Vi har været glade for en helt igennem professionel og effektiv håndtering af sagen. Vi vil helt klart anbefale Elna Barsøe til andre og bruge hendes gode og imødekommende advokatbistand igen en anden gang. 

Elisabeth og Kim, 2300 København S

 Tak for et godt møde; det var rart at få tingene snakket igennem med en der arbejder for os og ikke har andre interesser i sagen. Super at få præciseret mange af de spørgsmål som opstod (både dem vi havde og dem vi slet ikke havde tænkt over) 

Safia, 2650 Hvidovre

 Tusinde tak for din hjælp. Jeg har været meget tilfreds og jeg vil utvivlsomt vende tilbage, hvis jeg skulle få behov for advokatbistand igen. 

Anne-Grete, 3660 Stenløse

 Professionel og yderst let bistand, hvor et hurtigt salg var muligt, da Elna var let at komme i kontakt med. Tusind tak for din store hjælp! Det har virkelig været et godt forløb 

Sebastian, 2791 Dragør

 Jeg har benyttet mig af Elna Barsøes professionelle hjælp både ved salg og køb af bolig. Jeg oplevede E.B. som en skarp, kompetent, omhyggelig og meget erfaren boligadvokat. Elna Barsøe sparede mig for tusindvis af kroner ved salget af mit hus ved at gennemlæse købsaftalen. Så selvfølgelig ringede jeg til Elna Barsøe, da jeg fandt mit nye hjem. Tak for dit overblik, handlekraft og ikke mindst din tålmodighed. 

Karen, 3140 Ålsgårde

 Her ved slutningen af vores boligkøb vil vi gerne benytte lejligheden til at takke for god og professionel vejledning, samt effektiv sagsbehandling. 

Dan og Lisa, 2770 Kastrup

 Som førstegangskøber var der mangt og meget, jeg var usikker på, og ikke mindst derfor var det en fornøjelse at nyde godt af Elna Barsøes omhyggelige bistand. Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at min sag var i gode hænder. 

Niels, 2300 København S

 Mange tak for din indsats i forbindelse med bobehandlingen. Det er gået dejligt hurtigt og smertefrit. 

Bodil, 2300 København S

 Vi siger dig tak for din bistand ved vores huskøb og udarbejdelsen af testamentet. Du får vores varmeste anbefalinger hos familie, venner og kolleger. 

Henrik og Jeannette, 2791 Dragør

 Jeg er meget glad for, at jeg i en jungle af boligadvokater fandt lige præcis dig, og jeg har følt mig i meget kompetente hænder fra start til slut. 

Lisbeth, 1650 København V

 Tak for denne gang, vi er yderst tilfredse med dit engagement 

Jeanett og Michael, 2670 Greve

 Tak for altid professionel behandling! 

Nikolaj O, 2100 København Ø

 Vi siger også tak for denne gang. Vi har været meget tilfreds med din service og hjælp igennem hele processen. 

Dan og Lena, 3460 Birkerød

 Jeg är mycket nöjd med det arbete Elna gjort för att hjälpa mig. Elna har helt uppfyllt mina förväntningar & kan varmt rekommendera henne till vänner. 

Frida, 2300 København S

 Elna Barsøe er engageret, effektiv og meget venlig, og jeg følte mig helt tryg ved at overdrage hende min sag. 

Abigail, 2300 København S

 Kort sagt: God, professionel rådgivning målrettet mit behov. 

Peter R, 2300 København S

 Vi har benyttet Elna Barsøe i 2 huskøb, hvor det første ikke blev til noget pga. sælger. Hun har ydet en professionel hjælp og vi har været meget tilfredse. 

Rikke, 2720 Vanløse

 Mange tak for et godt samarbejde og god behandling af min skilsmissesag gennem hele forløbet. Jeg er meget glad og taknemmelig for din effektive og omsorgsfulde bistand. 

Marianne, 4700 Næstved

 En meget stor tak for din indsats omkring vores boligkøb, opdeling i ejerlejligheder, mv. Vi føler os alle virkelig godt behandlet af dig og er glade for, at du har ført vores sag gennem denne lange proces! 

Mikkel, 2500 Valby

 Jeg har været ualmindelig tilfreds med din rådgivning og håndtering af mit køb af sommerhus i Kulhuse. 

Hanne, 2400 København NV

 Jeg vil hermed sige dig rigtig mange tak for dit arbejde vedr. købet af min mors lejlighed. Da min mors beslutning om salget af sit hus, og ikke mindst købet af ny bolig, har været en skelsættende begivenhed, har det for mig været meget vigtigt, at hele processen skulle falde godt ud. I den forbindelse har jeg følt stor tryghed ved, at vide, at opgaven vedr. købet af lejligheden lå i dine hænder. Det er absolut også min oplevelse, at min mor har følt den samme tryghed. Dette har derfor givet både min mor og jeg ro til alle øvrige opgaver, der følger med ved sådan et forløb, på en måde så det har føltes både godt og rigtigt. 

Mary Ann, 2000 Frederiksberg

 Du skal have mange tak for din assistance, den har være rigtig god, og jeg vil med glæde anbefale dig til andre som skal bruge en advokat i forbindelse med bolig køb. 

Anders, 2300 København S

 Mange tak for din hjælp. Vi har været meget glade for din professionelle assistance. Vi ringer til dig, hvis der er andet. :-) 

Michael, 2400 København NV

 Tak for et behageligt og succesfuldt forløb - vi sætter stor pris på din hjælp. 

Laurits Louis Kjaergaard og Line Serup Sørensen, 2800 Kgs. Lyngby

 Endnu engang tak for din gode hjælp! Det har været en stor lettelse og har givet mig tryghed at have dig med på sidelinjen. 

Kathrin, 2620 Albertslund

 Vi er meget tilfredse med vores advokatbistand og vil anbefale Elna Barsøe til alle! 

Alex, 2770 Kastrup

 Mange tak for et godt samarbejde. Der er ingen tvivl om at står jeg i en ny boligsituation, så vil jeg igen vælge dit firma. 

Anders, 2400 København NV

 Jeg takker for yderst kompetent rådgivning. 

Troels, 2200 København N

 Mange tak for din assistance i denne byggesag, du har været en stor hjælp for os. 

Christian, 2700 Brønshøj

 Tak for et super forløb, der er ikke rigtigt så meget at sige andet end, at forløbet har været helt gnidningsfrit og ligetil at forstå hele vejen igennem, og jeg vil helt sikkert tage kontakt igen ved køb af min næste lejlighed :) 

Anton Bahrencheer, 2500 Valby

 Tusinde tak for al din hjælp! Især for at gøre boligkøbet nemmere! 

Lena, 2400 København NV

 Vi vil gerne sige mange tak for rigtig god professionel og personlig rådgivning, og vi vender tilbage, når vi finder vores næste hus projekt. 

Helle og Jacob, 2770 Kastrup

 Tusind tak for god og professionel hjælp! Det føltes meget trygt at vide, at købet blev ”styret” af en der havde styr på det. 

Sarinti, 2300 København S

 Tak for din bistand i denne forbindelse. Jeg har været meget glad for den gode behandling, jeg har fået. 

Mette, 2000 Frederiksberg

Få et GRATIS formøde hos advokat Elna Barsøe

og fortæl om din situation. Så kan du få løsningsforslag og en fast pris!

Hvis der er behov for det, kommer jeg gerne ud til klienten - fx ved oprettelse af testamente.

 • Advokatfirma Elna Barsøe, Park Alle 9A, 3120 Dronningmølle
 • Kontakt advokatfirmaet og fortæl om din situation. Så kan du få løsningsforslag og en fast pris på, hvad det koster. Du kan altid få et GRATIS formøde.
Advokat Elna Barsøe image
Advokatfirma Elna Barsøe er en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private.
Målsætningen er at yde et solidt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Du skal stilles bedst muligt i enhver situation.

Som Certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbyder advokat Elna Barsøe professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af bolig. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbyder Elna Barsøe professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformue, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Advokat Elna Barsøe er beskikket som advokat af Justitsministeren, og medlem af Advokatsamfundet. Advokatfirmaet blev etableret i 2008 og er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658, og hos Erhvervsstyrelsen som ejendomsformidler siden 2010.

Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler og har en lovpligtig ansvarsforsikring for advokater i Dahlberg Assurance Agentur a/s, der omfatter al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves, herunder også ejendomsformidling.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente og opbevare identitetsoplysninger fra klienterne. Læs mere herom.


Visioner & værdigrundlag image
Advokatfirma Elna Barsøe yder en målrettet indsats på følgende områder ud fra en målsætning om:

 • at være en moderne advokatvirksomhed, der lægger vægt på at være den rigtige samarbejdspartner for private personer,
 • at yde et professionelt og effektivt kvalitetsarbejde og at give den bedste rådgivning og service i alle sager i forbindelse med livets store beslutninger. Klienten skal stilles bedst muligt i enhver situation.
 • at uddannelse, udvikling og samarbejde vægtes højt.
 • at være familiens advokat og rådgiver i forbindelse med livets store beslutninger.
 • at yde højeste kvalitet i arbejdet med fokus på klientens behov og god etik.
 • at være engageret og har det godt med arbejdet, så klienten kan mærke det.
 • at stræbe efter at rådgive på en forståelig måde og lægger vægt på at ekspedere sagen hurtigst muligt.
 • at satse på holdbare juridiske løsninger, der er præget af sund fornuft.
 • at have et positivt menneskesyn og tilstræber altid en høj moral, høj faglig standard og har det nødvendige mod.
 • at være tilgængelige for vores klienter, når det passer dem – både aften og weekend, vi kalder det "fleksible åbningstider"
 • at komme ud til klienten, hvis der behov for det, og klienten ønsker det - fx oprettelse af testamente.
 • at arbejde ud fra principper om åbenhed og fortrolighed.
 • Hvis sagen ligger udenfor vores kompetence, hjælper vi klienten med at få sagen løst andetsteds.
Derfor har Advokatfirma Elna Barsøe i 2016 tiltrådt advokatKODEKS,
der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.


Advokatfirma Elna Barsøe blev etableret i 2008 af advokat Elna Rødseth Barsøe, og virksomheden er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr. 31638658. Hos Erhvervsstyrelsen også som ejendomsformidler siden 2010. Som advokat er jeg beskikket af Justitsministeren og er medlem af Advokatsamfundet, Danske BOLIGadvokater og Danske Arveretsadvokater. Advokatfirma Elna Barsøe har i 2016 tiltrådt advokatKODEKS, der er en frivillig ordning under Danske Advokater for advokatvirksomheder.

Certificeret Dansk BOLIGadvokat
Som certificeret Dansk BOLIGadvokat tilbyder advokat Elna Barsøe professionel og uafhængig rådgivning om køb og salg af fast ejendom. Desuden rådgiver vi om privatlivets juridiske situationer for ugifte samlevende og ægtefæller, så I får et korrekt og velovervejet grundlag at træffe de rigtige beslutninger på i forbindelse med samliv / ægteskab / sammenflytning / skilsmisse m.m.

Danske Arveretsadvokater 
Som medlem af Danske Arveretsadvokater tilbydes professionel bistand i alle typer af sager, der handler om familieformuen, oprettelse af testamenter og privat skifte af dødsboer.

Vi holder os fagligt ajour på disse områder via medlemskab af specialforeningerne Danske BOLIGadvokater, Danske Arveretsadvokater og deltagelse i kursusvirksomhed.
Persondatapolitik & forretningskoncept image
Når du udleverer personlige oplysninger til Advokatfirma Elna Barsøe, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi indhenter kun personoplysninger, som du har givet samtykke til, og som er nødvendige for os i forbindelse med advokatopgaver. Oplysningerne bliver behandlet og opbevaret i overensstemmelse med gældende datalovgivning og gemmes af hensyn til opfyldelse af bogføringsloven og hvidvaskloven i 5 år efter klientforholdets ophør, hvorefter de slettes. Sagsakter slettes samtidig både digitalt og fysisk.

Vi er underlagt tavshedspligt om alle oplysninger, som vi får kendskab til gennem vore klienter som led i vores bistand, og vi behandler derfor disse oplysninger med fuld fortrolighed.

Vi udøver advokatvirksomhed i overensstemmelse med Advokatrådets etiske regler, som kan findes på www.advokatsamfundet.dk og retsplejelovens regler om advokater.

Almindelige krav til identifikation og databeskyttelse
Vi skal kende din identitet. Som advokatvirksomhed er vi undergivet reglerne i hvidvaskloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at indhente identitetsoplysninger fra klienterne og opbevare disse. Det er en følge af et EU-direktiv, som er gennemført ved en ændring af loven om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Vi har Interne regler omkring hvidvaskloven.

Vi beder dig om at stille dine personoplysninger til rådighed for os, for at kunne gennemføre behandlingen af din sag. Oplysningerne videregives ikke til tredjemand, bortset fra de tredjemænd, der er involveret i løsning af den opgave, som oplysningerne er knyttet til. Advokatfirmaet tager beskyttelse af personoplysninger alvorligt, og advokat Elna Barsøe er ansvarlig for, at disse behandles sikkert og fortroligt i overensstemmelse med persondatalovgivningen – herunder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Gratis formøde
Vi tilbyder et GRATIS og uforpligtende formøde før du handler bolig - enten telefonisk eller personligt – med henblik på at redegøre for de generelle problemer omkring boligkøb og omfanget af og prisen for vor rådgivning. Du kan også rette henvendelse til os om arve- og familieforhold og få en uforpligtende samtale samt et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for og et overslag over, hvad det koster.

Rådgivningsaftale, honorering, klientmidler og samtykke
Når vi påtager os en opgave, udarbejdes en skriftlig rådgivningsaftale til klienten, der beskriver, hvilket arbejde vi forventer at skulle udføre, og om muligt en fast pris for opgaven eller et honorarskøn i forhold til den forventede arbejdsopgave med oplysning om måden, hvorpå advokathonoraret vil blive beregnet.

I boligrådgivningssager tilbydes en fast pris, der varierer i forhold til sagstype og er fastsat med udgangspunkt i den tid, der forventes at medgå sagen. Bliver ejendomshandlen ikke bliver til noget - uanset årsag - skal klienten selvfølgelig ikke betale det aftalte advokathonoraret, men kun for det arbejde, som vi måtte have udført for klienten. I andre sager beregnes advokathonoraret efter dansk tradition med udgangspunkt i den tid, der er medgået til arbejdet og under hensyntagen til en samlet vurdering af sagens art, arbejdets karakter og det ansvar, der er forbundet med det samt resultatet af sagen. Desuden oplyses om de forventede omkostninger i sagen, idet opgaverelaterede udgifter, herunder afgifter til det offentlige, gebyrer og rimelige kørsels- og rejseudgifter, betales af klienten ud over honoraret.

Klienter skal altid legitimere sig overfor advokatfirmaet, hvilket oplyses i rådgivningsaftaler om enhver advokatopgave. Aftalen skal godkendes af klienten, der samtidig giver sit samtykke til indhentelse af personoplysninger.

Depositum og fakturering
Som hovedregel beder vi om et depositum til dækning af hele eller dele af det advokathonorar, som vi forventer, at sagen vil udløse, ligesom vi normalt beder om forudbetaling for de udlæg, der skal afholdes som led i sagsbehandlingen for eksempel betaling af tinglysningsafgifter. Alle midler, som vore klienter betror os er klientmidler og forvaltes efter Advokatsamfundets regler for klientkonti og bliver indsat på en særskilt konto i Handelsbanken. Der fremsendes kvittering til klienten for deposita, der indsættes på klientkontoen, og endelig afregning sker ved sagens afslutning ved fremsendelse af faktura til klienten. I dødsbosager oprettes for boet en særskilte klientkonto i Handelsbanken, som opkræver et gebyr herfor. Som andre banker har Handelsbanken også indført negativ indlånsrente på klientkonti.

Ansvar og forsikringsdækning
Advokatfirmaet er ansvarsforsikret efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler hos dahlberg, assurance agentur a/s. Ansvarsforsikringen gælder al vores advokatvirksomhed, uanset hvor den udøves.

Interessekonflikter
Vi påtager os ikke sager, som indebærer interessekonflikter mellem firmaets klienter. Før vi påtager os en opgave for en klient, undersøger vi mulige interessekonflikter med eksisterende klienter. Hvis en interessekonflikt opstår, henvises til en anden advokat.

Opbevaring af sagsakter
Alle sagsakter, herunder elektroniske data, vil i overensstemmelse med firmaets persondatapolitik blive opbevaret på kontoret i 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter vil alltid blive tilbageleveret til klienten ved sagens afslutning.

Advokatfirma Elna Barsøe er etableret på følgende adresse: Fortvænget 10, 3520 Farum.

Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 40 45 15 51 samt på e-mailadressen  advokat@barsoe.dk 

Vores CVR-nummer er: 31 63 86 58 

Advokatfirma Elna Barsøe er organiseret som enkeltmandsvirksomhed. 

Advokatfirma Elna Barsøe har klientbankkonti i Handelsbanken, Furesø afd.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. 

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk. 

Advokat Elna Rødseth Barsøe er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. 

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos dahlberg assurance agentur a/s. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirma Elna Barsøe, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. 

Advokatfirma Elna Barsøe anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. 

Advokatfirma Elna Barsøe er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk. 

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Andersen Advokater og/eller utilfredshed med en af Andersen Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.