Advokat Elna Barsøe er certificeret dansk BOLIGadvokat, hvilket betyder medlemskab af brancheforeningen Danske BOLIGadvokater og én af landets ca. 140 advokater, der alle besidder et højt fagligt niveau inden for boligrådgivning, og som har fået branchens blå stempel som BOLIGadvokat.VI TILBYDER PROFESSIONEL OG UAFHÆNGIG BOLIGRÅDGIVNING 
OG ASSISTANCE OMKRING KØB OG SALG AF:

- Enfamilieshus, tofamilieshus, rækkehus, sommerhus, byggegrund
- Ejerlejlighed
- Andelsbolig
- Ideel anpart
- Forældrekøb
- Projektkøb
- Familiehandel og generationsskifte
- Selvsalg (bolighandel uden ejendomsmægler)

Boligkøb er en af de store investeringer i livet, og der vil altid være en række spørgsmål. Vi tilbyder at hjælpe dig med alt omkring bolighandlen, herunder evt. pris- og vilkårsforhandling, finansiering og skødeskrivning, digital tinglysning m.v. Hvis du kun har brug for hjælp i mere begrænset omfang, kan dette naturligvis også aftales.

Vi anbefaler, at du kontakter advokat Elna Barsøe for at få et GRATIS og UFORPLIGTENDE første møde enten telefonisk eller personligt, når du overvejer en handel med fast ejendom og ønsker en advokat, der kun har fokus på at varetage dine interesser i forbindelse med ejendomshandlen i alle led.

KLAR BESKED OM BOLIGRÅDGIVNINGENS INDHOLD OG PRIS

Vi indgår en skriftlig aftale om hvilken rådgivning, du ønsker og også størrelsen af vort honorar lægges fast i aftalen.

Honoraret udgør en meget lille del af de omkostninger, som er forbundet med en bolighandel. Til gengæld kan advokatens bistand ofte spare dig for langt større beløb og/eller ærgrelser og bekymringer, når du foretager dit livs største investering. Vor rådgivning er naturligvis ansvarsforsikret.

DANSKE BOLIGADVOKATER ER FULDSTÆNDIG UAFHÆNGIGE

Det betyder, at når vi rådgiver om lån, finansiering, forsikring eller lignende, har vi ikke hverken direkte eller indirekte en økonomisk interesse i resultatet af rådgivningen.

Vi kan naturligvis altid kun rådgive den ene part i en handel, da køber og sælger som udgangspunkt altid har forskellige interesser. Er parterne imidlertid enige om det fx i skilsmissesager, kan jeg naturligvis godt tinglyse skilsmisseskødet.

ELEMENTER I DANSKE BOLIGADVOKATERS RÅDGIVNINGSKONCEPT

Som medlem af Danske BOLIGadvokater ydes rådgivning efter et koncept, som kan omfatte følgende punkter:
- Fortrydelsesret og advokatforbehold
- Din privatøkonomi
- Købsaftalens indgåelse og godkendelse af handlen
- Tingbogsattest, servitutter, miljø- og forureningsforhold
- Vurdering af boligens pris og anvendelighed
- Finansiering og skat
- Tilstandsrapporten, elinstallationsrapport, energiforhold
- Forsikringsforhold, herunder ejerskifteforsikringstilbud
- Skøde og digital tinglysning
- Udarbejdelse af refusionsopgørelsen
- Anden rådgivning.