Dødsbobehandling
Vi tilbyder kompetent bistand i forbindelse med behandling af dødsboer, herunder bistand til privatskiftende arvinger. 

Ved privat skiftes forstås, at dødsboet behandles af boets arvinger. Arvingerne skal herefter selv gøre boet op og fordele arven imellem sig. Ofte vælger arvingerne, at behandling af boet sker med bistand fra en advokat. 

Et bo kan kun behandles som privat skifte, hvis arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat. Privat skifte er derfor ikke mulig, hvis blot én enkelt arving modsætter kan se dette og i stedet ønsker boet behandlet af en bobestyrer. 

Et privat skifte er dog typisk billigere end et bobestyrerbo. Det forhold, at en af boets arvinger er umyndig, er ikke til hinder for privat skifte, da der i så fald vil blive beskikket en skifteværge for den umyndige. 

Advokat Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater. Det er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer. Jeg er også med i ordningen Trygt Boskifte, udviklet af Danske Arveretsadvokater og Danske Advokater, der skal medvirke til at sikre arvinger en tryg og god oplevelse i forbindelse med et boskifte. Du kan altid henvende dig til advokat Elna Barsøe og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er nødvendig samt et overslag over, hvad det er det koster. Gennem uddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter og som ekspert i arv og dødsbobehandling har vi solid viden om,  hvordan et dødsbo behandles bedst muligt.