Dødsbobehandling


Dødsbobehandling
Ved privat skifte forstås, at dødsboet behandles af boets arvinger. Arvingerne skal herefter selv gøre boet op og fordele arven imellem sig. Ofte vælger arvingerne, at behandlingen af boet sker med bistand fra en advokat.

Et bo kan kun behandles som privat skifte, hvis arvingerne er enige om, at boet skal skiftes privat. Privat skifte er derfor ikke muligt, hvis blot én enkelt arving modsætter sig og i stedet ønsker boet behandlet af en bobestyrer. Et privat skifte er dog typisk billigere end et bobestyrerbo. Det forhold, at en af boets arvinger er umyndig, er ikke til hinder for privat skifte, da der i så fald vil blive beskikket en skifteværge for pågældende.

Advokat Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater. Det er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer. Vi
tilbyder kompetent bistand  i forbindelse med behandling af dødsboer, herunder bistand til privatskiftende arvinger.

Du kan altid rette henvendelse til os og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for, samt et overslag over, hvad det koster.

Gennem efteruddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter og som ekspert i arv og dødsbobehandling har vi solid viden om, hvordan et dødsbo behandles bedst muligt.