Testamente
Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater, der er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer.

Med et testamente kan du sikre dig, at arven tilfalder dem du ønsker. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader.

En stor del af befolkningen har brug for at oprette testamente. Det gælder især ugifte og barnløse personer. Hvis de ikke opretter testamente, er det arveloven, der fastlægger, hvordan arven skal fordeles, og så arver forældre eller søskende eller Staten, mens en eventuel samlever ikke arver. Faktisk kan din ægtefælle eller samlever risikere at skulle gå fra hus og hjem, hvis der ikke er orden i papirerne.

Med en skilsmisseprocent over 40% er mange familier i dag sammensatte af dine, mine og vores børn, hvor arveforholdene bliver mere komplicerede ved dødsfald i familien.

I et testamente kan du sikre dig, at arven efter dig tilfalder dem, du ønsker, dog med forbehold for tvangsarv til børn og ægtefælle. Dette gælder uanset om du er gift, lever papirløst eller alene. Har du ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvem der skal arve dig, når du dør, kan det nemlig få alvorlige økonomiske konsekvenser for dem, du efterlader.

SÆREJEÆGTEPAGT

Særejeægtepagt kan man oprette, hvis man har en virksomhed og gerne vil beholde den ved skilsmisse. Hvis den ene ægtefælle har en stor gæld eller venter en stor arv.

Når ægtefæller aftaler, at man vil have særeje i sit ægteskab, indgår man en aftale om, hvad der ikke skal deles, såfremt man en dag måtte blive separeret eller skilt, og hvad der sker med særejet ved død.

Særeje forudsætter, at begge ægtefæller er enige om det og indgår en aftale i form af en ægtepagt. Den nedskrevne aftale skal underskrives personligt af begge ægtefæller og derefter tinglyses i Personbogen for at være gyldig. Ved at indgå en aftale om særeje, kan man opnå lige nøjagtig den deling, man finder retfærdig i tilfælde af, at man en dag måtte blive separeret eller skilt.

Du kan altid rette henvendelse til os og få en uforpligtende samtale og få et tilbud på, hvilken bistand, der er behov for, samt et overslag over, hvad det koster.

Gennem efteruddannelse er vi opdateret på de nyeste regler for oprettelse af testamente og ægtepagter.Advokatfirma Elna Barsøe er medlem af Danske Arveretsadvokater, der er en forening af advokater med ca. 260 medlemmer, som er specialister i alle typer af sager, der handler om familieformue, særeje, arv og testamenter og privat skifte af dødsboer.